Vannbrønn

Vi utfører brønnboringer etter vann. Både til bolighus, gårdsbruk, hytter og hyttefelt, vannverk og industri.

Energibrønn

Ved hjelp av varmepumper kan bergvarmen benyttes til energieffektiv oppvarming samt kjøling av alle typer boligbygg og større bygninger.

Horisontal boring

Vi utfører horisontalboring med boreutstyr i løsmasser og fjell. Det er ofte lønnsomt og bore et egnet hull i stedet for å grave/sprenge grøft.

Brønn- og pumpeservice

Hvordan står det til med din brønn & ditt pumpeanlegg? Vi har egen avdeling for service av brønner og pumpeanlegg.

Hus- og hytteeiere med egen vannforsyning må selv ta ansvaret for trygt drikkevann

Eiere av egen vannforsyning har selv ansvar for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart, og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Les mer

Innfører forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

Les mer

Invester i rent brønnvann

En del stoffer og organismer som kan ha helsemessig betydning,vil ikke kunne oppdages i vannet uten at det blir analysert.Bestill vannanalyse i dag.

Trøndelag Brønnboring AS – din ekspert på boretjenester