Invester i rent brønnvann

Kjøp vannanalyse i dag.

En del stoffer og organismer som kan ha helsemessig betydning, vil ikke kunne oppdages i vannet uten at det blir analysert. Dette må gjøres av laboratorium som kan analysere for fysiskalsk-kjemiske og/eller mikrobiologiske parametre. Da flaskeemballasje kan påvirke analyseresultatet, er det viktig at riktige prøveflasker spesielt laget for vannanalyser blir brukt.

For enkelte parametre som pH, radon, ammonium og mikroorganismer, er det viktig at det ikke går for lang tid fra vannet blir prøvetatt til det blir analysert. Vi samarbeider derfor med et laboratorium, og kan tilby pakker med ferdig-kit inkludert bruksanvisning og ferdigfrankert retur embalasje med ekspresspost.