Kjemisk og tungmetaller

kr 2.850,00

Prøveinformasjon
Fluorid (F) (*) Nitrat + Nitritt (Σ(NO3+NO2)-N) (*) pH målt ved 23 +/- 2℃ (¤) Turbiditet (¤) Konduktivitet/ledningsevne (¤) Jern (Fe) ICP-MS (*) Mangan (Mn) ICP-MS (*) Kalsium (Ca) (*) Hardhet (¤) Natrium (Na) (*) Opparbeiding av metaller i vann (filtrert) (*) Opparbeiding av metaller i vann (direkte) (*) Metaller (7)

Denne prøven tester for kjemiske uregelmessigheter og tungmetaller i brønnvannet. Har du mistanker om, eller plager med urent brønnvann pga lukt, farge, smak osv. bør du ta denne prøven. Avhengig hva prøven viser kan problemene løses med et renseanlegg.


Kategori

Beskrivelse