Trenger du vannbrønn?

Vi utfører brønnboringer etter vann. Både til bolighus, gårdsbruk, hytter og hyttefelt, vannverk og industri.

Når det bores en grunnvannsbrønn finner vi, sammen med oppdragsgiver, en egnet plassering av brønnen. Deretter bores det ned et fôringsrør til vi treffer fjell, fôringsrøret bores ca. 2–3 meter ned i fjellet. Videre tettes det mellom fôringsrør og fjell, dette for å hindre at overflatevann kommer ned i brønnen. Så bores det videre i fjellet til vi har funnet tilfredsstillende/ønsket vannmengde.

Når boringen er avsluttet vaskes brønnen med luft og vann (flushing). Deretter installeres en brønnpumpe i brønnen.

Finner vi ikke vann etter endt boring, må brønnen TRYKKES (se avsnitt trykking/kapasitetsøking). Ta kontakt så hjelper vi deg med å dimensjonere din grunnvannsbrønn til det mest optimale.

Ta kontakt:

  Hus- og hytteeiere med egen vannforsyning må selv ta ansvaret for trygt drikkevann

  Eiere av egen vannforsyning har selv ansvar for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart, og uten fremtredende lukt, smak og farge.

  Les mer

  Trykking/kapasitetsøkning av brønn

  Under boring av grunnvannsbrønner/fjellbrønner hender det at man ikke treffer på vannførende sprekker i fjellet. Når dette skjer ”trykker” vi brønnen i etterkant med vann. Det vil si at det senkes en trykkmansjett ned i brønnen, alt i fra 30 meter til 100 meter, deretter pumpes trykkmansjetten opp slik den tetter mot borehullsveggen. Etterpå fylles brønnen, under trykkmansjetten, med vann fra trykkebil, så starter trykkingen. Vannpumpen fra trykkebilen øker trykket med 150 bar 400 L/min for så å presse vannet ut under trykkmansjetten og videre ut i sprekkene i borehullet. Dermed åpnes forbindelse med vannførende sprekker. Etter trykkingen løsnes trykkmansjetten for så å heises opp av borehullet. Dette er noe som kan gjøres både i gamle og nye brønner. Trøndelag Brønnboring AS har utstyr for trykking av 4”-5”-6” brønner helt ned til 100 meter.

  Sjekk mulighetene rundt brønn i ditt område