Hvordan står det til med din brønn og ditt pumpeanlegg?

Vi har egen avdeling for service av brønner og pumpeanlegg der vi utfører:

Brønnservice
2 stk spesialbygde lastebiler for hydraulisk trykking av brønner (Kapasitetsøkning). Effektivt både på nye og gamle brønner for å øke kapasitet/tilsig. Ved spyling av brønn benyttes spesialdyser for å fjerne slam og sedimenter som har samlet seg i brønn over lengre tids bruk. Ved å foreta en spyling vil du få en friskere brønn.

Kamera
Vi har også eget kamera for filming av brønn ned til 100 meter. Det brukes til å filme for å kunne montere mansjett der det er ønske om å stenge ut uønsket vanninnslag.

Pumpeservice
Når et pumpeanlegg begynner å bli noen år, kan det være lønnsomt å ta en sjekk på anlegget for å hindre uønsket driftsstopp (kommer som regel når det ikke passer). Det som sjekkes er pumpe, trykk, trykktank, lufttrykk, trykkbryter, manometer og koblinger.

Ta kontakt: