Trøndelag Brønnboring utfører fundamentering

Boring med foringsrør gjennom masser og i fjell for rett dimensjonerte kjerneperler. Dette gir store fordeler der det er  dårlig grunn med oppfylte masser, gjør små inngrep og er miljøvennlig.

Ved  boring og med foringsrør i løse masser samt fjell, sikrer en sterkt fundament for bygg og anlegg. Typiske områder for fundamentering er til  boliger, garasjer, broer, kraftstasjoner etc. Vi borer dimensjoner opp til 273 mm.

Tidligere referanser for lignende oppdrag er:
Ny bru ved Kringsvatnet, ny bru Singsås, trafostasjon Verdal.

Ta kontakt: