Trenger du energibrønn?

Fjellgrunnen inneholder en stor mengde fornybar termisk energi med moderat temperatur. Ved hjelp av varmepumper kan bergvarmen benyttes til energieffektiv oppvarming samt kjøling av alle typer boligbygg og større bygninger.

Via borehull – energibrønner – overføres bergvarmen til varmepumpen gjennom energikollektorer. Energikollektores funksjon er å ta opp varmen fra den omgivende berggrunnen. Varmeopptaket skjer via et indirekte system hvor det sirkuleres en kjølevæske eller lake i en lukket krets mellom borehullet og varmepumpen.

Ved å koble sammen energibrønnene med byggets ventilasjonsanlegg kan man sommerstid kjøle ned bygget bare ved å sirkulere væsken i energikollektorene. Denne type drift kalles frikjøling.

Under frikjøling tilbakeføres varme ned i fjellgrunnen – kalt ”lading” – og temperaturen i berggrunnen blir hevet igjen til neste fyringssesong.

Ønsker du å effektivisere ditt energibehov i din bolig eller hytte?

Ta kontakt:

    Innfører forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

    Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

    Les mer