Velg tjeneste:    VannbrønnEnergibrønnVannanalysePumpeservice

  Addresser

  Besøksadresse: Hølondveien 1743, 7212 Korsvegen, Melhus
  Postadresse: Postboks 1648 Nardo, 7430 Trondheim

  Telefon

  Odd-Arne Hustøft: 418 40 800
  Olav Kjøren: 468 59 985

  E-post

  Generelle henvendelser: post@boring.as
  Odd-Arne Hustøft: odd-arne@boring.as
  Olav Kjøren: olav@boring.as