Trøndelag Brønnboring utfører Horisontalboring - Vei-gjennomboringfor vannledninger, avløpsrør, kabler osv.

Trøndelag Brønnboring AS ufører horisontalboring med boreutstyr for hull inntil 273 mm. I løsmasser og fjell. Det er ofte lønnsomt og bore et egnet hull i stedet for å grave/sprenge grøft og således hindre/stoppe trafikkerte områder.

Vi har også borutsyr for retningstyrt boring i fjell , der det stilles krav til treffpunkt.

Gjennom en slik operasjon gir borehull  minimalt terrenginngrep, øvrige hindringer som eks. vis naturen selv har lagd eller bebyggelse som er tilstede, gjør også veigjennomboring som et godt alternativ.

Ta kontakt: