Kjemisk, tungmetaller og radon

kr 3.800,00

Prøveinformasjon

Kjemisk
Fluorid (F) (*) Nitrat + Nitritt (Σ(NO3+NO2)-N) (*) pH målt ved 23 +/- 2℃ (¤) Turbiditet (¤) Konduktivitet/ledningsevne (¤) Jern (Fe) ICP-MS (*) Mangan (Mn) ICP-MS (*) Kalsium (Ca) (*) Hardhet (¤) Natrium (Na) (*) Opparbeiding av metaller i vann (filtrert) (*) Opparbeiding av metaller i vann (direkte) (*) Metaller (7)

Radon
Radon (*)

Denne prøven tester for kjemiske uregelmessigheter og tungmetaller i brønnvannet, samt Radon. Har du mistanker om, eller plager med urent brønnvann pga lukt, farge, smak osv. og samtidlig vil sjekke mulig innhold av Radon er denne pakken den riktige. Radon er en luktfri, radioaktiv gass som finnes i fjellgrunnen og det er dermed større mulighet for forekomster i borebrønner enn i gravde brønner. Risikoen for helseskader er størst ved innånding av Radonholdig luft ved f.eks dusjing.

Avhengig av resultatene på prøvene kan et renseanlegg løse problemene.


Kategori