Radon

kr 950,00

Prøveinformasjon
Radon (*)

Denne prøven tester for innhold av Radon i brønnvannet. Radon er en luktfri, radioaktiv gass som finnes i fjellgrunnen og det er dermed større mulighet for forekomster i borebrønner enn i gravde brønner. Risikoen for helseskader er størst ved innånding av Radonholdig luft ved f.eks dusjing.

Har du boret brønn i fjellgrunn kan det være hensiktsmessig å sjekke for Radon i vannet. Viser prøvene innhold av Radon kan et renseanlegg løse problemet.


Kategori